skip-to-main-content

Strategic Consultant

Leon Jansen

Léon Jansen is van oorsprong levensmiddelentoxicoloog. Hij promoveerde op moleculair biologisch kankeronderzoek en zocht daarna de link tussen wetenschap en de maatschappij op. Bij het Voedingscentrum vertaalde hij wetenschappelijke inzichten in adviezen voor consumenten. Ook nu is zijn passie om ingewikkelde materie om te zetten in practische stappen om het voedsel gezonder en de productie ervan duurzamer te maken.

Over Leon

Bij S&P werkt Léon op inhoudelijke projecten waarbij afstemming met wetenschap en belanghebbenden essentieel is. Léon maakt onderwerpen zich snel eigen en werkt daarom op veel verschillende onderwerpen zoals de ontwikkeling van kritische prestatie indicatoren voor biodiversiteit, resistente schimmels in de akkerbouw, methaanoxidatie en reductie van de emissie van methaan en ammoniak uit de veeteelt. Wanneer wetenschap en maatschappelijke issues samenkomen, dan is Léon je man.