Transparantie in de keten

Via dit project willen wij de positie van biologische rijstboeren in het Cambodjaanse dorp Reaksmei versterken. De blockchain-applicatie zorgt voor een transparante aanvoerketen en draagt bij aan eerlijke betaling voor de rijstboeren, zodat zij hun levenspeil kunnen verhogen. In dit project zijn wij betrokken bij zowel strategieontwikkeling als de implementatie. Als basis hebben wij de gehele rijstketen in kaart gebracht. Deze informatie wordt gebruikt als blauwdruk voor de blockchain-applicatie. Vervolgens hebben wij de blockchain software ontwikkeld. 

Eerlijke prijs voor de boer

Alle spelers in de keten delen relevante informatie over alle stappen in de keten; zoals het planten van rijst, het vervoeren en opslaan, de verwerking tot rijstwafels, en tot slot de betalingen. Deze informatie wordt vervolgens in de blockchain-applicatie verwerkt. De data kan door de ketenspelers zelf via smartphone-apps worden ingevoerd en gelezen.

BlocRice helpt boeren in Cambodja met eerlijke betaling. De boeren bevestigen of ze de afgesproken prijs krijgen voor hun rijst, of ze op tijd betaald zijn, of ze kunnen afzetten wat ze hebben aangeboden, en of aan andere contractvoorwaarden is voldaan. Zo weten producenten precies waar de rijst vandaan komt die zij kopen en of boeren correct volgens hun contract zijn betaald. Het pilot project kan worden opgeschaald naar andere boerencoöperaties in de rijst- en andere agro-foodketens.