Inspelen op verantwoordelijkheidsgevoel

Het doel van de campagne is om zorgverleners – van kraamverzorgende tot gynaecoloog – te activeren om effectieve stoppen-met-rokenzorg te bieden aan (aanstaande) ouders. Door in de campagne kinderen in beeld te brengen met de tekst ‘Laat mijn dromen niet in rook opgaan’, doet de Taskforce een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van zorgverleners. Via meerdere platforms wijst de campagne hen op de gezondheidsschade bij kinderen, de hardnekkigheid van een rookverslaving, en welke rol zij kunnen én moeten pakken in het voorkomen hiervan. 

Campagne voor een rookvrije start

Tegen het einde van de succesvolle start van de campagne in het eerste kwartaal, ondersteunden wij het Trimbos-instituut bij hun ‘Congres Rookvrije Start: van dromen naar doen’. Eind 2023 wordt de campagne vervolgd en verder uitgebouwd. Kijk op www.rookvrijestart.nl of op LinkedIn voor meer informatie en campagne-uitingen.