skip-to-main-content

Voeding

Verduurzaming van verpakkingen

De transitie naar een circulaire economie zonder zwerfafval vereist duurzaam gebruik van (voedsel)verpakkingen. Wij helpen klanten met het vaststellen van de gevolgen van nieuwe verpakkingswetgeving voor hun verpakkingsportfolio. Wij kennen de materie, stakeholders, de maatschappelijke discussies en het beleid in Nederland en andere Europese lidstaten. Samen verkennen en ontwikkelen we strategieën om duurzamere materialen te gebruiken. Dit doen wij door het geven van inhoudelijk verpakkingsadvies, het opstellen van een verpakkingsbeleid en door ondersteuning in de communicatie.

Wij geloven in de kracht van samenwerking binnen de verpakkingswereld. Daarom helpen we partijen bij het ontwikkelen van platforms en allianties.  

Meer weten?

Neem contact op met Wido van Drecht

Wat we doen

Circulaire verpakkingsstrategie

Wij ontwikkelen een circulaire verpakkingsstrategie en rapporteren over de voortgang op een transparante en authentieke manier. We kijken naar de ver-schillende strategieën op de R-ladder, zoals reduceren en hergebruik. Hier nemen we de veranderende wetgeving in mee.

SUP-scan

Sinds 2021 geldt de Single Use Plastics (SUP) wetgeving. Wij kennen de wet-geving en ondersteunen bedrijven met het vaststellen van de gevolgen. Met een SUP-scan lopen we het product/verpakkingsportfolio door. We stellen vast welke producten onder de SUP-wetgeving vallen en wat de volgende stappen zijn.

Communicatie

Wij helpen bedrijven met interne communicatie en (marketing)communicatie voor klanten en leveranciers over hun verpakkingsbeleid.

Beleidsmonitoring en analyse

Wij volgen de regelgeving op het gebied van verpakkingen en afval nauwlet-tend. Denk bijvoorbeeld aan de Packaging en Packaging Waste Regulation (PPWR) en de Essentiële Eisen. Wij houden bedrijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en de impact daarvan op hun activiteiten.

Faciliteren van samenwerkingen

Wij ontwikkelen communicatiestructuren voor organisaties waardoor actief informatie kan worden uitgewisseld tussen publieke en private sector. PlasticPact NL is hier een voorbeeld van.

Stakeholder dialoog

We organiseren evenementen en bilaterale ontmoetingen tussen verpakkingsactoren en besluitvormers. Wij helpen bedrijven hun netwerk op Europees en nationaal niveau te versterken.

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven?