Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Duurzame oplossingen

Onze wereld kan duurzamer en gezonder worden. Onze diensten zijn erop gericht deze transitie samen met onze klanten te realiseren. Via een breed scala aan diensten bieden we zowel strategische als praktische oplossingen.

Een brede en diverse klantenkring

Onze klantenkring bestaat uit bedrijven, overheidsinstellingen, NGO’s en wetenschappelijke instituten. Al deze partijen hebben met elkaar gemeen dat ze de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid willen oppakken en daadwerkelijk stappen willen zetten. Of juist extern en intern helder willen maken welke stappen er

al gezet zijn zodat de perceptie van een organisatie bijgestuurd wordt. Schuttelaar & Partners is erop ingericht de diversiteit aan vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en gezondheid op te pakken. En belangrijker nog, onze collega’s hebben de passie om onze wereld te veranderen.