Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Ondernemen, kennisdelen, expertise opbouwen, participeren en zo samen werken aan het bereiken van maatschappelijke doelen.

Duurzaam succesvol ondernemen en coalities bouwen

Tal van succesvolle organisaties kennen ons bureau als startpunt. Te denken valt aan Milieu Centraal, de stichting Noordzeeboerderij, Jongeren op Gezond Gewicht en de stichting Weidegang. Wij hebben een stevig trackrecord in het bouwen van organisaties en bedrijven die de samenleving gezonder en duurzamer willen maken. Vaak verzorgen we gedurende de startjaren ook de huisvesting en de back-office. En helpen we met een effectieve operationele strategie.

Soms is het effectiever voor tijdelijke allianties of platforms te kiezen. Samenwerken met gelijkgestemde partijen om een doel te bereiken. Bijvoorbeeld om kennis te delen en expertise op te bouwen. De overheid te informeren of maatschappelijke doelen te agenderen. Tenslotte participeren we regelmatig in start-ups zoals het TV kanaal ecoland.tv. Of werken we samen zoals met Saint Basics. 

De strijd tegen kilo's

Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Schuttelaar & Partners heeft mede aan de basis van JOGG gestaan.

Lees meer over deze stichting › 

Stichting Noordzeeboerderij

Een groeiende vraag naar voedsel en grondstoffen daagt ons uit om te kijken naar nieuwe manieren van productie. De teelt van zeewier op zee biedt buitengewone kansen. Zeewier is een veelzijdig en voedzaam ‘gewas’. Het kan geteeld worden zonder intensief gebruik van land, zoet water of meststoffen. Kortom, een wereld van verschil.

Lees meer over dit de stichting  

Meer weten?

Marcel Schuttelaar

Managing Partner

Bel 070 318 44 44 of stuur Marcel een e-mail.