Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Onze interim-adviseurs maken de gewenste transitie op locatie mogelijk. Van korte projecten tot langlopende programma’s met ingrijpende veranderingen.

Stappen gaan zetten

De meeste organisaties beseffen zich tegenwoordig dat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en zijn ook bereid stappen te gaan zetten. Hoe ver kun je daarin dan gaan? Wat is realistisch en levert het ook echt wat op? Zowel op het gebied van duurzaamheid en gezondheid als bijdrage aan het onderscheidende vermogen?

Onze adviseurs begrijpen dat veel organisaties een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid en gezondheid mits het een overzichtelijk traject wordt met een duidelijke scope. We definiëren dan ook samen met de klant realistische resultaten en ontwikkelen een plan van aanpak. Een traject met een kop en staart dat door een van onze adviseurs in de rol van projectleider op locatie uitgevoerd wordt. We selecteren de adviseur die de beste match heeft met het karakter van de taak. Zo beschikken we over experts op het gebied van voedsel, techniek, gezondheid en milieu.

Bij complexere vraagstukken die een langere periode beslaan, is het verstandig over te gaan tot detachering. Onze adviseur maakt dan deel uit van de organisatie en het kernteam waardoor een hoge mate van interactie ontstaat en de lat vaak nog wat hoger gelegd kan worden.

Meer weten?

Patrick Reijnen

Managing director communicatie

Bel 06 83 52 60 73 of stuur Patrick een e-mail.