Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker voor organisaties en bedrijven. Klanten, stakeholders en medewerkers vragen erom. Wij ondersteunen onze klanten bij het ontwikkelen van een passende, unieke MVO-strategie, de implementatie en de communicatie. Onze aanpak is in lijn met de meest relevante standaarden, waaronder de GRI Sustainability Reporting Standards en de Transparantiebenchmark.

Waarom MVO?

Onderling gelinkte megatrends transformeren de wereld in hoog tempo. Door toenemende schaarste van grondstoffen, andere wensen van nieuwe generaties en hyper-transparantie verschuift het economische paradigma van business as usual naar bedrijvigheid met positieve impact op mens en de aarde. Bij Schuttelaar & Partners weten we alles van deze trends en helpen we u graag om uw toekomststrategie hierlangs in kaart te brengen en praktisch toe te passen in uw organisatie.

Hoe?

Om uw organisatie te helpen een eigen MVO-strategie te ontwikkelen hebben we de MVO-roadmap ontwikkeld. De roadmap functioneert als een stappenplan met de volgende fases: Onderzoek, Strategie, Implementatie, Communicatie, Evaluatie.

Om te beginnen bekijken we waar uw bedrijf nu staat met betrekking tot MVO. Welke trends en ontwikkelingen hebben impact op uw organisatie, wat verwachten uw stakeholders en hoe ziet uw markt eruit? Vanuit deze informatie kunnen we u vervolgens helpen uw strategie hiermee in lijn te brengen, zodat u vooruit kunt lopen op toekomstige ontwikkelingen rondom MVO. We helpen u graag toe te werken richting uw nieuwe stip op de horizon. Enige tijd later is het natuurlijk mooi om uw inspanningen met de buitenwereld te delen. Door middel van een communicatiestrategie neemt u uw interne en externe stakeholders mee in uw visie en doelen. Een evaluatie zorgt er ook voor dat nog meer kansen worden ontdekt voor een volgende ronde van bedrijfsverbetering.

Wat?

Wat we u precies aanbieden om u te helpen met MVO leest u hier. We doen dit via de stappen van de MVO-roadmap

Stap 1: Inventarisatie
Waar staan we? 

De eerste stap van de MVO-roadmap kijkt waar uw organisatie staat met betrekking tot MVO. Daarvoor brengen we zowel uw bedrijf als de omgeving waarin u opereert in kaart. We onderzoeken welke trends een kans of een risico kunnen vormen voor uw bedrijfsvoering, welke stakeholders u op welke manier kunt betrekken (stakeholderanalyse) en hoe u kunt focussen op thema’s die voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijf én voor de buitenwereld van belang zijn (materialiteitsanalyse). Ook kunnen we een concurrentieanalyse voor u verrichten en uw waardeketen in kaart brengen. Om te kunnen bepalen waar we naartoe willen, voeren we in deze fase ook een nulmeting uit op de data. Zo weten we precies waar we nu staan.

Stap 2: Strategie
Waar willen we naartoe? 

Met de input uit de inventarisatiefase kunt u uw nieuwe punt op de horizon bepalen. We bepalen samen uw unieke MVO-ambitie, passend binnen uw bedrijfsstrategie. Vervolgens denken mee over het formuleren van doelen en Key Performance Indicators (KPI’s) op de materiële onderwerpen (voortkomend uit de materialiteitsanalyse). Dit vatten we samen in een aantrekkelijk vormgegeven MVO-model. Ook staan we stil bij de borging en governance van MVO binnen uw organisatie en welke strategie past bij het betrekken van uw stakeholders in uw nieuwe strategie. U bent nu klaar voor de implementatiefase.

Stap 3. Implementatie
Hoe komen we daar? 

Nu we precies weten waar u naartoe wilt, is het tijd voor actie. We bekijken samen op welke manier u de gestelde doelen het beste kunt implementeren. We stellen een dashboard op waar alle ambities, doelen, KPI’s en verantwoordelijken een plek krijgen. Dit is naast een goede monitoringtool ook een middel waarvandaan u uw actieplan kan opstellen. Omdat de implementatie door de hele organisatie plaatsvindt, kunnen we ook uw medewerkers betrekken bij MVO. We begeleiden u graag in deze fase waar de impact gerealiseerd wordt. Indien u onvoldoende capaciteit heeft, staan onze interimmanagers voor u klaar om de implementatie tot een succes te brengen.

Stap 4: Communicatie
Hoe gaan we communiceren? 

Er wordt hard gewerkt om de gestelde ambities waar te maken. U wilt uw medewerkers, klanten en andere stakeholders hier graag over informeren, enthousiasmeren en bij betrekken. Heldere communicatie over MVO draagt bij aan het onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten en biedt mogelijkheid tot innovatie en partnering. Hoe we dat doen stellen we vast in een communicatiestrategie-, plan en kalender. We werken de middelen creatief en passend bij uw uitstraling uit. Een belangrijk onderdeel hiervan is het MVO-verslag. Doelen, dilemma’s, uitdagingen en lange termijn ambities krijgen allemaal een plek in het verslag.

Stap 5: Evaluatie
Hoe blijven we verbeteren? 

We stellen een resultaatverslag op, waarin we aandacht besteden aan proces en impact. Vanuit daar stellen we een verbeterplan op. Dit biedt tevens een mooi moment om wederom met de betrokken stakeholders bij de materialiteitsanalyse de dialoog aan te gaan voor reflectie.

Wilt u ook een onderscheidende MVO-strategie die waarde creëert voor de wereld van de toekomst? Een team van experts op MVO, communicatie en (GRI-) verslaglegging staan voor u klaar om voor u een roadmap op maat te ontwikkelen.

Euro Pool Group

Schuttelaar & Partners heeft, in afstemming met interne en externe stakeholders, de Corporate Social Responsibility (CSR)-strategie van Euro Pool Group (EPG) ontwikkeld. Op basis van diepte-interviews met deze stakeholders en onze kennis van het veld, ondersteunen we EPG bij het identificeren van de meest relevante onderwerpen om de kern van de CSR-strategie te vormen. Op deze manier komen we tot een onderscheidende strategie, die past bij de identiteit van EPG, die toekomstbestendig is en die de komende jaren een richtlijn vormt om de waarde van het bedrijf in alle opzichten te vergroten. 

 

Meer informatie over de CSR-strategie van EPG ›

Vreugdenhil Dairy Foods

Samen met ketenpartners probeert Vreugdenhil een uitgesproken ambitie te realiseren: ‘Wij willen de meest duurzame melkpoederproducent ter wereld worden’, zo luidt de heldere boodschap in hun MVO-verslag 2014. De belangrijkste doelen en resultaten werden samengevat in een leaflet dat zowel door klanten als medewerkers veel gelezen wordt. 

Lees meer over deze ambitie ›

ABN AMRO

Schuttelaar & Partners ondersteunde ABN AMRO Bank in 2014 en 2015 bij de verslaglegging conform GRI G4. In 2014 was de focus de transitie naar GRI G4; in 2015 de integratie met het Annual Report van de bank. We hielpen bij de informatieverzameling, schreven de teksten en borgden dat de teksten tijdens het proces bleven voldoen aan de gestelde richtlijnen. 

Meer informatie over de GRI G4 ›

De Goede Doelen Loterijen

Het Planet First!-verslag van De Goede Doelen Loterijen wordt sinds mei 2010 in samenwerking met Schuttelaar & Partners ontwikkeld. Het verslag is extern geverifieerd door PwC. Schuttelaar & Partners was verantwoordelijk voor het concept, de Nederlandse en Engelse teksten, de vormgeving en het behalen van de GRI richtlijnen. Vanaf 2014 werkt Schuttelaar & Partners samen met De Loterijen en moederbedrijf Novamedia aan een materialiteitsanalyse en verdere stappen in de verslaglegging conform GRI G4. 

Lees meer over Planet First! ›

Meer weten?

Natasja van Weverwijk

Adviseur

Bel 06 83 52 90 72 of stuur Natasja een e-mail.