Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

MVO

Gezonde groei en duurzaam succes

Duurzamer en gezonder ondernemen en stakeholders meenemen in uw verhaal? Wij initiëren verandering en faciliteren transparantie. Dat doen we altijd passend bij uw bedrijfsstrategie en gericht op de doelgroep die we beogen te bereiken.

Transparant in transitie

Onderling gelinkte megatrends transformeren de wereld in hoog tempo. Door toenemende schaarste van grondstoffen, andere wensen van nieuwe generaties en hyper-transparantie verschuift het economische paradigma van business as usual naar bedrijvigheid met positieve impact op mens en de aarde. Bij Schuttelaar & Partners weten we alles van deze trends en helpen we u graag om uw toekomststrategie hierlangs in kaart te brengen en praktisch toe te passen in uw organisatie.

Onze aanpak

Wij ondersteunen onze klanten bij het ontwikkelen van een passende, unieke MVO-strategie, de implementatie en de communicatie. Onze aanpak is in lijn met de meest relevante standaarden, waaronder de GRI Sustainability Reporting Standards en de Transparantiebenchmark. Onze MVO-roadmap functioneert als een stappenplan met de volgende fases: Onderzoek, Strategie, Implementatie, Communicatie, Evaluatie.

Wilt u ook een onderscheidende MVO-strategie die waarde creëert voor de wereld van de toekomst? Een team van experts op MVO, communicatie en (GRI-) verslaglegging staan voor u klaar om voor u een roadmap op maat te ontwikkelen.

Lamb Weston / Meijer

Lamb Weston / Meijer (LW/M) is wereldwijd toonaangevend in diepgevroren aardappelproducten. Duurzaamheid staat hoog op de agenda en dit maakt ze graag inzichtelijk voor haar klanten en stakeholders. De duurzaamheidsstrategie van Lamb Weston / Meijer bestaat uit zes pijlers, de ‘Sustainable Six’. 

Lees meer

Agrifirm

Royal Agrifirm Group wil bijdragen aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. De coöperatieve onderneming heeft een internationaal netwerk van dochterbedrijven gevestigd in 16 landen in Europa, Zuid-Amerika en Azië en een wereldwijd distributienetwerk. In de coöperatie hebben meer dan 10.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten gebundeld. Agrifirm rapporteert jaarlijks via het CSR-verslag over haar maatschappelijke impact. S&P schrijft dit verslag in nauwe samenwerking met Agrifirm.

Meer informatie ›

Coop

Als coöperatie heeft Coop supermarkten een sterke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Hoe Coop het afgelopen jaar samen met klanten, medewerkers en partners ‘t verschil maakte is te lezen in het MVO-verslag 2017 dat Schuttelaar & Partners voor Coop heeft geschreven en vormgegeven

Meer informatie ›

HEMA

Schuttelaar & Partners heeft HEMA de afgelopen twee jaar ondersteund in het opzetten van het duurzaamheidsverslag. Beide keren zijn we samen op zoek gegaan naar een herkenbare en passende rode draad, met de unieke HEMA uitstraling.

Meer informatie over deze duurzaamheidsverslagen 

Euro Pool Group

Schuttelaar & Partners heeft, in afstemming met interne en externe stakeholders, de Corporate Social Responsibility (CSR)-strategie van Euro Pool Group (EPG) ontwikkeld. Op basis van diepte-interviews met deze stakeholders en onze kennis van het veld, ondersteunen we EPG bij het identificeren van de meest relevante onderwerpen om tot een onderscheidende CSR-strategie te komen die past bij de identiteit van EPG. 

Meer informatie over de CSR-strategie van EPG ›

KNVB brengt focus aan

KNVB brengt focus aan in haar maatschappelijke rol. Voetbal heeft als geen andere sport het vermogen om mensen te betrekken, bij elkaar te brengen en in beweging te brengen. We voerden een materialiteitsanalyse uit om focus aan te brengen en publiceerden het online magazine, Impact buiten de lijnen, met o.a. video's over de positieve impact van de KNVB. 

Lees hier het magazine Impact buiten de lijnen 

Vreugdenhil Dairy Foods

Samen met ketenpartners probeert Vreugdenhil een uitgesproken ambitie te realiseren: ‘We bring you the best of milk’, zo luidt de heldere boodschap. De belangrijkste doelen en resultaten werden geïllustreerd en samengevat in een heldere waardeketen die zowel online, in een leaflet en in de ontvangstruimtes van de twee productielocaties een prominente plek heeft gekregen. Simpel en zichtbaar voor alle medewerkers en klanten. 

Creating shared value waardeketen ›


 

ABN AMRO

Schuttelaar & Partners ondersteunde ABN AMRO Bank in 2014 en 2015 bij de verslaglegging conform GRI G4. In 2014 was de focus de transitie naar GRI G4; in 2015 de integratie met het Annual Report van de bank. We hielpen bij de informatieverzameling, schreven de teksten en borgden dat de teksten tijdens het proces bleven voldoen aan de gestelde richtlijnen. 

Meer informatie over de GRI G4 ›

Online CSR Roadmap voor CBI

Kleine bedrijven in ontwikkelingslanden helpen bij het opzetten en structureren van een duurzaamheidsbeleid. En hen stimuleren om daarover te communiceren. Dat is het doel van de online CSR Roadmap die Schuttelaar& Partners samen met CBI ontwikkelden. 

Van online dashboard naar CSR beleid