Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Overheid en burger
hebben elkaar nodig

Dit voorjaar is binnen enkele weken de rol van de overheid enorm toegenomen. Ineens zijn miljoenen Nederlanders afhankelijk van het beleid en de maatregelen die eruit voortvloeien. Aan de andere kant is de overheid voor succesvol beleid afhankelijk van draagvlak en het effectief beïnvloeden van houding en gedrag van specifieke groepen.

Houding en gedrag positief beïnvloeden

Schuttelaar & Partners maakt onderdeel uit van programma’s die uiteindelijk leiden tot een positieve houding en ander gedrag. En dan met name door strategie, content en creatie te leveren voor projecten op het gebied van voeding, landbouw, gezondheid en energie.

De afgelopen jaren hebben we dan ook intensief samengewerkt met gemeenten, provincies, ministeries en ngo’s. Bijvoorbeeld op onderwerpen als ziektepreventie, innovatie en natuurbeleid.

Inhoudelijke expertise inzetten

De overheid, zowel rijk, provincies als gemeenten, maakt veel gebruik van onze inhoudelijke experts om beleid te formuleren en te toetsen. Vanwege onze inhoudelijke kennis van de sectoren voeding, landbouw, gezondheid en energie worden wij regelmatig gevraagd voor het verrichten van beleidsonderzoek en het organiseren van stakeholderbijeenkomsten.

Wij helpen overheden met het uitvoeren van beleidsevaluaties, opzetten van communities en andere samenwerkingsverbanden om beleid uit te voeren en het opstellen van strategische kennis- en innovatieagenda’s.

Inhoud én creativiteit

Om de vaak complexe materie bij de overheid te vertalen naar succesvolle aanpakken en campagnes beschikken wij over zowel inhoudelijke experts als een in-house communicatiebureau. Zodat we weten waar we het over hebben, en ervoor kunnen zorgen dat ook overheidscommunicatie in het hart raakt. 

Samen optrekken

Gemeenten, provincies en ministeries. Onze beleids- en communicatiespecialisten trekken er graag mee op om de uitdagingen op het gebied van voeding, landbouw, gezondheid en energie samen aan te gaan. Dus neem gerust contact met ons op, wij staan voor je klaar. 

Meer weten?

Carla Kivits

Strategisch Adviseur

Bel + 31 6 37 19 56 07 of stuur Carla een e-mail.