Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Zonder wrijving geen glans. Werkelijk duurzame innovaties bedreigen vaak de status quo. Deze passen niet altijd in bestaande beleidskaders of wetgeving. Samen met klanten die op weg zijn naar een betere wereld bouwen we aan draagvlak bij de beslissers in Den Haag en Brussel.

De dialoog bevorderen

Moderne belangenbehartiging is transparant en open. Wij gaan actief op zoek naar medestanders, bouwen aan coalities van gelijkgestemden en spreken met krachtige stem. Schuttelaar & Partners kent de weg in Den Haag en Brussel. Wij weten waar de belangen liggen en met wie we de dialoog moeten aangaan. Doel is het kweken van wederzijds begrip. Het bewezen middel hiervoor is de dialoog.

Wij agenderen de relevante thema’s op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Dat kan in bijvoorbeeld een debatsessie, een diner pensant of met onderzoeken en opinieartikelen. Alles begint met een gedegen stakeholderanalyse en een grondige analyse van de issues die spelen op het gebied van beleid en wetgeving. Wij brengen vervolgens de relevante beleids- en wetgevingsprocessen in kaart en ontwikkelen gezamenlijk de strategie.

Als ervaren advies- en communicatiebureau begeleiden wij de uitvoering en zorgen voor een perfecte timing en de noodzakelijke communicatiemiddelen. Wij zorgen dat onze klanten aan tafel komen, zodat anderen niet beslissen zonder naar de organisatie geluisterd te hebben. Tenslotte voeren wij het secretariaat voor een aantal branche- en belangenorganisaties om een gestructureerde werkwijze te borgen.

Communiceer met Edwin ›

 

Een greep uit onze tools

De Stakeholder QuickScan

Met de Stakeholder QuickScan maken we door middel van deskresearch de standpunten van relevante stakeholders inzichtelijk. Dit geeft inzicht in de houding ten opzichte van onze klant of in de meningen die spelen rondom een bepaald issue. Het krachtenveld wordt helder weergegeven in een grafiek en dient als opstap voor verder stakeholder-engagement. 

Ik wil ook een scan >

 

Meer weten?

Edwin Hecker

Managing Partner

Bel +31 6 21 28 88 03 of stuur Edwin een e-mail.