Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Public Affairs

Zonder wrijving geen glans. Werkelijk duurzame innovaties bedreigen vaak de status quo. Deze passen niet altijd in bestaande beleidskaders of wetgeving. Samen met klanten die op weg zijn naar een betere wereld bouwen we aan draagvlak bij de beslissers in Den Haag en Brussel.

De dialoog bevorderen

Moderne belangenbehartiging is transparant en open. Wij gaan actief op zoek naar medestanders, bouwen aan coalities van gelijkgestemden en spreken met krachtige stem. Schuttelaar & Partners kent de weg in Den Haag en Brussel. Wij weten waar de belangen liggen en met wie we de dialoog moeten aangaan. Doel is het kweken van wederzijds begrip. Het bewezen middel hiervoor is de dialoog.

Wij agenderen de relevante thema’s op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Dat kan in bijvoorbeeld een debatsessie, een diner pensant of met onderzoeken en opinieartikelen. Alles begint met een gedegen stakeholderanalyse en een grondige analyse van de issues die spelen op het gebied van beleid en wetgeving. Wij brengen vervolgens de relevante beleids- en wetgevingsprocessen in kaart en ontwikkelen gezamenlijk de strategie.

Als ervaren advies- en communicatiebureau begeleiden wij de uitvoering en zorgen voor een perfecte timing en de noodzakelijke communicatiemiddelen. Wij zorgen dat onze klanten aan tafel komen, zodat anderen niet beslissen zonder naar de organisatie geluisterd te hebben. Tenslotte voeren wij het secretariaat voor een aantal branche- en belangenorganisaties om een gestructureerde werkwijze te borgen.

Materiaalverhuur als sleutel voor de circulaire economie

Het verhuren van materieel voor bouwprojecten of evenementen biedt grote voordelen. Het is efficiënter dan dat iedere eindgebruiker zijn eigen machines aanschaft en professionele verhuurders kunnen hogere standaarden waarmaken op het gebied van onderhoud en arbeidsveiligheid. Bovendien zijn verhuurders een sterke gesprekspartner voor de producenten zodat zij betere duurzaamheidsprestaties kunnen bespreken.

In het kader van de circulaire economie helpen wij de European Rental Association (ERA) om dit bij beleidsmakers onder de aandacht te brengen onder meer door een lobby-traject en de argumentatie toe te lichten in een digitale brochure ›

Het realiseren van energiebesparing voor woonhuizen

In Nederland zijn bijna 1 miljoen huishoudens aangesloten op een collectieve warmtevoorziening. Actieve participatie van deze groep energiegebruikers op de energiemarkt is een centraal aandachtspunt voor zowel de Nederlandse als Europese wetgever. Inzicht in het eigen energieverbruik, met behulp van submetering, leidt doorgaans namelijk tot een forse energiebesparing. Schuttelaar & Partners begeleidt de Nederlandse Vereniging voor Verbruiksafhankelijke Energieafrekening (NL VVE) om het belang van submetering bij beleidsmakers en politici onder de aandacht te brengen.

Meer weten over deze energiebesparing ›

Meer aandacht voor insecten als duurzame eiwitbron

Insecten vormen een duurzame eiwitbron, zeer geschikt voor zowel menselijke consumptie als diervoeding. Het International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) heeft als doel de insectenindustrie te helpen te groeien. Sinds eind 2014 beheert Schuttelaar & Partners het secretariaat van IPIFF. We hebben het platform verder geprofessionaliseerd op zowel het communicatieve als op het vlak van public affairs. IPIFF wordt nu erkend door zowel de media als Europese instituties als de eerste gesprekspartner voor de insecten- kwekers. We zijn er ook in geslaagd om het aantal leden uit te breiden van vijf naar meer dan twintig. Zo is IPIFF in staat met een sterkere en meer representatieve stem de opkomende insectenbranche te vertegenwoordigen.

Meer over het platform ›

Meer weten?

Edwin Hecker

Managing Partner

Bel +31 6 21 28 88 03 of stuur Edwin een e-mail.