Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Hoe kijkt de buitenwereld tegen je aan, wie bepaalt dat beeld en wat doe je zelf aan dat beeld? Het voeren van de discussie met je omgeving is relevanter dan ooit.

Versterk het vertrouwen door het delen van dilemma’s

Steeds meer organisaties durven hun kwetsbare kant te laten zien. Nu er op zoveel manieren informatie wordt gedeeld en gevonden, is transparantie een randvoorwaarde voor continuïteit en groei. Door zelf actief de dialoog aan te gaan met je stakeholders, maak je ze deelgenoot van de dilemma’s waarvoor je staat. Door je stakeholders te betrekken bij het bepalen van je strategie en de uitvoering ervan, koers je af op succes. Want deze aanpak versterkt niet alleen het vertrouwen, maar geeft ook nieuwe inzichten voor alle betrokkenen. 

Van begrip naar dialoog

Naast ‘traditionele’ stakeholders zoals wetenschappers en beleidsmakers, is er een groeiende groep ‘social influencers’ die het beeld van je organisatie behoorlijk kunnen beïnvloeden. Schuttelaar & Partners helpt om het gehele stakeholderveld in kaart te brengen én te duiden; zowel offline als online. Op basis van een gedegen analyse stellen we een plan op hoe de stakeholderdialoog vorm te geven is. Daarnaast zorgen we voor de uitvoering door bijvoorbeeld één op één gesprekken of dialoogsessies te organiseren, zoals een diner pensant, een Maatschappelijk Café, klankbordsessies of panelgesprekken. Uiteraard kunnen we met interviews of enquêtes de resultaten meten en evalueren. Kortom wij bieden maatwerk, volledig toegespitst op jouw situatie.

Communiceer met Ad ›

 

Een greep uit onze tools

De Stakeholder QuickScan

Met de Stakeholder QuickScan maken we door middel van deskresearch de standpunten van relevante stakeholders inzichtelijk. Dit geeft inzicht in de houding ten opzichte van onze klant of in de meningen die spelen rondom een bepaald issue. Het krachtenveld wordt helder weergegeven in een grafiek en dient als opstap voor verder stakeholder-engagement. 

Ik wil ook een scan >

De social influencer analyse

De social influencers analyse geeft inzicht in de belangrijkste online opinievormers en hun houding ten aanzien van een onderwerp, product of een bepaald merk. Met deze resultaten als input wordt een impactvolle (online) communicatiestrategie voor stakeholdermanagement opgezet.

Meer over onze aanpak > 

Meer weten?

Ad Nagelkerke

Managing Partner

Bel 06 48 98 14 52 of stuur Ad een e-mail.