Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Stakeholdermanagement

Hoe kijkt de buitenwereld tegen je aan, wie bepaalt dat beeld en wat doe je zelf aan dat beeld? Het voeren van de discussie met je omgeving is relevanter dan ooit.

Versterk het vertrouwen door het delen van dilemma’s

Steeds meer organisaties durven hun kwetsbare kant te laten zien. Nu er op zoveel manieren informatie wordt gedeeld en gevonden, is transparantie een randvoorwaarde voor continuïteit en groei. Door zelf actief de dialoog aan te gaan met je stakeholders, maak je ze deelgenoot van de dilemma’s waarvoor je staat. Door je stakeholders te betrekken bij het bepalen van je strategie en de uitvoering ervan, koers je af op succes. Want deze aanpak versterkt niet alleen het vertrouwen, maar geeft ook nieuwe inzichten voor alle betrokkenen. 

Van begrip naar dialoog

Naast ‘traditionele’ stakeholders zoals wetenschappers en beleidsmakers, is er een groeiende groep ‘social influencers’ die het beeld van je organisatie behoorlijk kunnen beïnvloeden. Schuttelaar & Partners helpt om het gehele stakeholderveld in kaart te brengen én te duiden; zowel offline als online. Op basis van een gedegen analyse stellen we een plan op hoe de stakeholderdialoog vorm te geven is. Daarnaast zorgen we voor de uitvoering door bijvoorbeeld één op één gesprekken of dialoogsessies te organiseren, zoals een diner pensant, een Maatschappelijk Café, klankbordsessies of panelgesprekken. Uiteraard kunnen we met interviews of enquêtes de resultaten meten en evalueren. Kortom wij bieden maatwerk, volledig toegespitst op jouw situatie.

Debattraining

In onze informatierijke maatschappij, waar iedereen zich een mening over voedsel en voeding vormt, is het steeds moeilijker om het kaf van het koren te scheiden. Hoe kom je als deskundige geloofwaardig over?

Tijdens onze debattraining leren en trainen we u in communicatietechnieken die overtuigen. In de training behandelen we theorie en oefenen we deze in de praktijk.

Lees meer over de debattraining ›

Stakeholdermanagement begint met een social influencers analyse

Weet jij wie er over jouw organisaties spreken en wat zij zeggen? Met een social influencers analyse brengen we de belangrijkste social influencers (bloggers, vloggers, twitteraars en Instagrammers) voor een bedrijf of onderwerp in beeld. Dit kunnen zowel ‘bondgenoten’ zijn met gedeelde standpunten, als ook social influencers die kritisch zijn over het bedrijf of het onderwerp. Naast het selecteren van de meest relevante en invloedrijke social influencers duiden we ook het sentiment. Deze input is cruciaal voor een effectieve en impactvolle (online) communicatiestrategie. 

Lees meer over social influencers ›

De reis naar een groene toekomst van Wessanen

In 2015 is Wessanen gestart aan haar ‘journey to a green future’, waarbij de focus ligt op duurzame en gezonde voedingsmiddelen. Wij zijn gevraagd om in het kader van het 250-jarige jubileum dit profiel richting stakeholders te versterken. Om dit te realiseren hebben we een inhoudelijk symposium voor stakeholders georganiseerd, inclusief een persbijeenkomst en een mooi feest. Dit heeft er onder andere toe geleid dat Wessanen’s missie en visie sterker zijn benadrukt in de voor Wessanen relevante media.

Lees meer over deze reis › 

NZO: diner pensant dierlijk versus plantaardig

We hebben voor de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) een levendig diner pensant georganiseerd. Met stakeholders uit de duurzaamheids- en gezondheidshoek is gediscussieerd hoe de milieudruk van ons voedingspatroon kan worden verlaagd met behoud van de voedingskundige waarde. De geanimeerde setting leidde tot een open en eerlijke discussie, waarbij verschillende standpunten zijn uitgewisseld. NZO heeft als brancheorganisatie voor de zuivelsector duidelijk kunnen maken dat de discussie subtieler is dan dierlijk versus plantaardig.

Ook een diner pensant organiseren › 

Kenniscentrum Koffie en Gezondheid

Droog je uit van koffiedrinken? Worden we alerter van koffiedrinken? Er wordt veel gezegd over koffie. Maar hoe kijken stakeholders en social influencers naar deze onderwerpen? Voor het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid hebben we een uitgebreide analyse uitgevoerd naar de opinie van deze stakeholders. Deze input gebruikt het Kenniscentrum om relaties op te bouwen en gerichte communicatieactiviteiten te kunnen ontwikkelen.

Meer kennis over koffie › 

Meer weten?

Ad Nagelkerke

Managing Partner

Bel 06 48 98 14 52 of stuur Ad een e-mail.