Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Circulaire Economie

In een circulaire economie gebruiken we (rest)producten telkens opnieuw. Om deze omslag te maken, is anders denken een randvoorwaarde en zijn nieuwe vormen van samenwerking noodzakelijk. Alleen dan kunnen we de toekomst veel slimmer en logischer organiseren, door deze circulair te maken.

Sluit de kringlopen

We staan als samenleving voor de uitdaging om zowel andere grondstoffen te gebruiken als grondstoffen anders te gebruiken. Want de afvalberg groeit en het klimaat verandert, terwijl tegelijkertijd de grondstoffen uitgeput raken. Er is daarom een systeemverandering nodig naar een economie waarin de kringlopen zijn gesloten. 

 

In een transitie proberen organisaties een nieuwe positie te verwerven in een veranderend krachtenveld. Schuttelaar & Partners kent het politieke speelveld en de beleidsvorming, waardoor we kunnen helpen met het agenderen van onderwerpen. Met behulp van inhoudelijke expertise op het gebied van chemie, klimaat, duurzaam inkopen en sharing economy, kunnen we technische dossiers vertalen in heldere communicatie. Daarnaast geven we o.a. strategisch advies en doen we onderzoek naar grondstofstromen. 

 

Schuttelaar & Partners richt zich op kansen die zich voordoen in de textielsector, de verpakkings- en voedingsmiddelenindustrie en op het gebied van afval en recycling. 

 

 

Een verpakkingsstrategie is essentieel

Gedreven door maatschappelijke trends en beleid stellen consumenten en detailhandelaars steeds meer eisen aan de milieuaspecten van verpakkingen. Ze moeten zo min mogelijk materiaal bevatten, licht en compact zijn voor optimaal transport, recyclebaar binnen de beschikbare sorteer- en verwerkingssystemen, uitzicht bieden op de inzet van niet-fossiele grondstoffen, enzovoort.

 

Tegelijkertijd doet dat niets af aan de verwachtingen ten aanzien van de functionaliteit, aantrekkelijkheid, informatievoorziening, (voedsel-/kinder-)veiligheid en gebruiksgemak. Verpakkingen die vandaag prima zijn, kunnen morgen als verouderd gelden en overmorgen niet meer worden geaccepteerd. Een forse uitdaging voor producenten.

 

Een goede verpakkingsstrategie, rekening houdend met wensen en verwachtingen van interne en externe stakeholders, is daarom vaak minstens zo belangrijk als de strategie rond het verpakte product. Schuttelaar & Partners helpt uiteenlopende klanten uit de FMCG-sector bij het ontwikkelen van die strategie.  

 

 

Communiceer met Suzanne ›

Gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons

Stichting HEDRA, de Nederlandse brancheorganisatie van drankenkartonproducenten, stimuleert de gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland. Schuttelaar & Partners verzorgt hiervoor de communicatie-activiteiten. Via de website, nieuwsbrieven en excursies naar een papierrecyclingfabriek informeren we gemeenten, beleidsmakers, ketenpartners en consumenten over de laatste ontwikkelingen.

Lees meer over deze stichting › 

Materiaalverhuur als sleutel voor de circulaire economie

Het verhuren van materieel voor bouwprojecten of evenementen biedt grote voordelen. Het is efficiënter dan dat iedere eindgebruiker zijn eigen machines aanschaft en professionele verhuurders kunnen hogere standaarden waarmaken op het gebied van onderhoud en arbeidsveiligheid. Bovendien zijn verhuurders een sterke gesprekspartner voor de producenten zodat zij betere duurzaamheidsprestaties kunnen bespreken.

In het kader van de Circulaire Economie helpen wij de European Rental Association (ERA) om dit bij beleidsmakers onder de aandacht te brengen onder meer door een lobby-traject en de argumentatie toe te lichten in een digitale brochure ›

ABN AMRO Circular Economy Guide

ABN AMRO gaat met behulp van de door Schuttelaar & Partners ontwikkelde Circular Economy Guide in gesprek met klanten die de stap naar een circulair businessmodel willen maken. De guide bevat 14 praktische vragen om hiermee van start te gaan. Van ontwerp en materiaalkeuze, via productie en gebruik naar hergebruik. Inspirerende verhalen van pioniers laten zien dat de eerste stappen richting een circulaire businessmodel al zijn gezet. 

Lees meer over deze guides › 

Gemeenten staan klaar om Circulaire economie op te pakken, maar hoe?

Nederland wil in 2050 geheel Circulair zijn. Wat is de rol van gemeenten hierin en hoe pakken zij de regie? 

Het Circulair Café van 12 oktober 2017 stond in het teken van deze vraag. Geinteresseerd in het antwoord? 

Verslag van deze bijeenkomst 

Rijkswaterstaat pakt voedselverspilling aan

Jaarlijks wordt per persoon 47 kg eetbaar voedsel weggegooid, wat voor een groot deel in het restafval belandt. Dit was aanleiding voor Rijkswaterstaat om nader onderzoek te laten naar hoe gemeenten omgaan met voedselverspilling en of er ondersteuning nodig is om de hoeveelheid voedselverspilling terug te dringen. En zo ja, hoe zou dat eruit zien? Schuttelaar & Partners deed een inventarisatie onder 149 gemeentes en 12 reinigingsdiensten/inzamelaars.

Resultaten van het onderzoek en ons advies 

Meer weten?

Suzanne van der Pijll

Managing Partner

Bel 070 318 44 44 of stuur Suzanne een e-mail.