Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Schone energie

Een transitie die gaat over mensen

De energietransitie gaat over ons allemaal. Het gaat immers over hoe we in de toekomst willen wonen, werken, reizen, eten en drinken. Met duurzame energie valt een wereld te winnen, maar dan moeten we de transitie wel zodanig inrichten dat iedereen het ermee eens is. De energietransitie gaat natuurlijk over technologie, maar vooral ook over mensen. Samenwerking, communicatie, en uiteindelijk ook voldoende draagvlak zijn van essentieel belang voor het slagen van de opgaven die de energietransitie met zich meebrengt.

 

Maatschappelijk draagvlak

Wij helpen gemeenten, provincies, bedrijfsleven en andere organisaties bij het bouwen en onderhouden van netwerken en bij het uitvoeren van transitietrajecten. Zo realiseren wij maatschappelijk draagvlak, en helpen wij organisaties om maatschappelijk bewustzijn om te zetten naar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De energietransitie daagt ons uit om onszelf te organiseren, om zo iedereen te betrekken en te activeren.

 

Samen komen we verder

Van netbeheerder tot bewonersorganisatie, en van beleidsmaker tot energieproducent: iedereen heeft een rol in de energietransitie. Los van elkaar kunnen deze partijen niet de stappen zetten waar de energietransitie om vraagt. Ze hebben elkaar nodig om verder te komen. Het is dan ook van groot belang dat al deze partijen elkaar goed weten te vinden, en op constructieve wijze met elkaar in gesprek gaan. Alleen gezamenlijk komen stakeholders tot de juiste oplossingen, vinden ze voldoende draagvlak, en dragen ze bij aan de energietransitie. Wij helpen partijen met elkaar in contact te treden, en we helpen bij het onderhouden van deze contacten. Dit doen we onder andere door middel van stakeholderanalyses, materialiteitsanalyses en door de organisatie van publieks- en netwerkevenementen. De energietransitie kent veel uitdagingen, maar één aspect is in iedere opgave gelijk: samenwerking is de sleutel tot succes.

 

 

 

Onze diensten

  • Strategie en advies
  • Stakeholder- en materialiteitsanalyses
  • Het bouwen en onderhouden van maatschappelijke netwerken
  • Trainingen en workshops
  • Communicatie over transitietrajecten

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2040 alle gebouwen in de stad klimaatneutraal te maken. Wij hielpen de gemeente om bewoners en ondernemers te betrekken door middel van een energietop, een publieksevenement en een communicatiestrategie.

Om het publiek kennis te laten maken met duurzame energie organiseerden wij de Haagse Energiesafari. Door te tonen wat er al is, creëerden we trots en handelingsperspectief voor de inwoners van Den Haag.

Lees meer over ons werk voor Gemeente Den Haag ›

Ministerie van IenW

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in het kader van de energietransitie elektrisch rijden toegankelijker maken voor bestuurders met een B-rijbewijs. Samen met het ministerie werken wij aan een proef om elektrische bestelbussen tot 4250 kilo met een B-rijbewijs te mogen besturen.

WIj brengen in kaart welke organisaties en personen betrokken moeten worden in het proces. Vervolgens bespreken we in verschillende rondes met alle belanghebbenden welke hindernissen er zijn, hoe deze opgelost kunnen worden en wie daar een rol in speelt.

Lees meer over ons werk voor het ministerie van IenW ›

Meer weten?

Madelein van der Velden

Senior Adviseur

Bel 06-13800356 of stuur Madelein een e-mail.