Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Schone energie

Samen aan de slag

Om de energietransitie écht op gang te helpen, is het van belang dat er draagvlak voor is. Dat alle relevante partijen er samen de schouders onder zetten. De energietransitie heeft namelijk gevolgen voor onze hele maatschappij: voor onze huizen, onze kantoren, ons eten, de manier waarop we ons verplaatsen en de producten die we gebruiken. Partijen zijn zoekend naar welke oplossingen het beste passen in de praktijk. Wij helpen gemeenten, provincies, bedrijfsleven en andere organisaties om dit sámen voor elkaar te krijgen.

 

Maatschappelijk draagvlak

Wij helpen onze klanten bij het realiseren van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. Want de energietransitie gaat niet alleen over technologie, maar vooral over mensen. Over hoe we scholen en de arbeidsmarkt inrichten, hoe we maatschappelijk bewustzijn omzetten naar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De energietransitie daagt ons uit om onszelf te organiseren, om zo iedereen te betrekken en te activeren.

 

De transitie versnellen

Met onze Versneller helpen wij om cruciale partijen bij elkaar te brengen. En vooral ook bij elkaar te houden. Van netbeheerders tot bewonersorganisaties en van beleidsmakers tot energieproducenten. Wij stellen samen ambities vast en vertalen die naar een passende strategie. Door het uitvoeren van deze strategie willen wij positieve impact realiseren, om zo samen de energietransitie te versnellen.

 

 

Onze diensten

  • Stakeholdermanagement voor maatschappelijk draagvlak
  • Communicatie over de energietransitie
  • Materialiteitsanalyse om inzicht te verkrijgen
  • CSR-rapportage over positieve impact

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2040 alle gebouwen in de stad klimaatneutraal te maken. Wij hielpen de gemeente om bewoners en ondernemers te betrekken door middel van een energietop, een publieksevenement en een communicatiestrategie.

Om het publiek kennis te laten maken met duurzame energie organiseerden wij de Haagse Energiesafari. Door te tonen wat er al is, creëerden we trots en handelingsperspectief voor de inwoners van Den Haag.

Lees meer over ons werk voor Gemeente Den Haag ›

Ministerie van IenW

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in het kader van de energietransitie elektrisch rijden toegankelijker maken voor bestuurders met een B-rijbewijs. Samen met het ministerie werken wij aan een proef om elektrische bestelbussen tot 4250 kilo met een B-rijbewijs te mogen besturen.

WIj brengen in kaart welke organisaties en personen betrokken moeten worden in het proces. Vervolgens bespreken we in verschillende rondes met alle belanghebbenden welke hindernissen er zijn, hoe deze opgelost kunnen worden en wie daar een rol in speelt.

Lees meer over ons werk voor het ministerie van IenW ›

Meer weten?

Madelein van der Velden

Senior adviseur

Bel 06-13800356 of stuur Madelein een e-mail.