Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Schone energie

Een transitie die gaat over mensen

De energietransitie gaat over ons allemaal. Het gaat immers over hoe we in de toekomst willen wonen, werken, reizen, eten en drinken. Met duurzame energie valt een wereld te winnen, maar dan moeten we de transitie wel zodanig inrichten dat iedereen het ermee eens is. De energietransitie gaat natuurlijk over technologie, maar vooral ook over mensen. Samenwerking, communicatie, en uiteindelijk ook voldoende draagvlak zijn van essentieel belang voor het slagen van de opgaven die de energietransitie met zich meebrengt.

 

Maatschappelijk draagvlak

Wij helpen gemeenten, provincies, bedrijfsleven en andere organisaties bij het bouwen en onderhouden van netwerken en bij het uitvoeren van transitietrajecten. Zo realiseren wij maatschappelijk draagvlak, en helpen wij organisaties om maatschappelijk bewustzijn om te zetten naar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De energietransitie daagt ons uit om onszelf te organiseren, om zo iedereen te betrekken en te activeren.

 

Samen komen we verder

Van netbeheerder tot bewonersorganisatie, en van beleidsmaker tot energieproducent: iedereen heeft een rol in de energietransitie. Los van elkaar kunnen deze partijen niet de stappen zetten waar de energietransitie om vraagt. Ze hebben elkaar nodig om verder te komen. Het is dan ook van groot belang dat al deze partijen elkaar goed weten te vinden, en op constructieve wijze met elkaar in gesprek gaan. Alleen gezamenlijk komen stakeholders tot de juiste oplossingen, vinden ze voldoende draagvlak, en dragen ze bij aan de energietransitie. Wij helpen partijen met elkaar in contact te treden, en we helpen bij het onderhouden van deze contacten. Dit doen we onder andere door middel van stakeholderanalyses, materialiteitsanalyses en door de organisatie van publieks- en netwerkevenementen. De energietransitie kent veel uitdagingen, maar één aspect is in iedere opgave gelijk: samenwerking is de sleutel tot succes.

 

 

 

Onze diensten

  • Strategie en advies
  • Stakeholder- en materialiteitsanalyses
  • Het bouwen en onderhouden van maatschappelijke netwerken
  • Trainingen en workshops
  • Communicatie over transitietrajecten

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2040 alle gebouwen in de stad klimaatneutraal te maken. Dat kan (en wil) de gemeente alleen samen met andere partijen waarmaken. 

Vandaar dat de gemeente in 2017 het Haags Energie Netwerk heeft opgericht. Wij hielpen bij de start en zijn sinds 2019 verantwoordelijk voor de coördinatie en het aanjagen van het netwerk.

Lees meer over ons werk voor Gemeente Den Haag ›

Provincie Noord-Brabant

Het slagen van de energietransitie hangt af van een complex samenspel van factoren. Om inzicht te krijgen in het effect van beleidsmaatregelen en de voortgang van de energietransitie, heeft de provincie Noord-Brabant een monitor opgesteld.  

Namens de provincie, nemen wij het projectleiderschap op ons. We zorgen voor de verdere ontwikkeling van de monitor. En we zorgen voor draagvlak voor de monitor, zodat het instrument omarmd wordt door alle gebruikers in de provincie.

Lees meer over ons werk voor de Provincie Noord-Brabant ›

Meer weten?

Madelein van der Velden

Strategisch Adviseur

Bel 06-13800356 of stuur Madelein een e-mail.