Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Schone technologie

Duurzame innovaties zijn geweldig op voorwaarde dat andere partners in de keten zoals de overheid en potentiële klanten ook enthousiast worden. Schuttelaar & Partners is ervaren in het daadwerkelijk realiseren van innovaties die leiden tot schone technologie.

De belofte van schone technologie waarmaken

De ontwikkeling en toepassing van vernieuwende schone technologie is een van de sleutels tot een duurzamere wereld. En dat is nodig: klimaatverandering, voedselvoorziening, water stress, duurzame energie… de uitdagingen zijn legio. Om duurzame innovaties te laten slagen, is bekendheid en draagvlak bij burgers, bedrijven en overheden van groot belang. Ook kan het zijn dat nader onderzoek de marketingafdeling nog moet overtuigen of dat ketenpartners de voordelen nog niet erkennen. Hoe slim nieuwe technologie van een organisatie ook is, elke innovatie kan een steuntje in de rug gebruiken. En wij weten hoe dat moet.

 

Schuttelaar & Partners is gespecialiseerd in het betrekken van alle relevante stakeholders zodat innovatie een succes wordt. Het Technology & Society team van Schuttelaar & Partners bestaat uit experts met een sterke inhoudelijke basis, met veel ervaring in het laten vliegen en landen van duurzame innovaties in schone technologie en met een stevige dosis communicatietalent.

De marsroute van de Klimaatcoalitie

Om het belang voor het realiseren van klimaatneutraliteit te onderschrijven, lanceerde het Ministerie Infrastructuur & Milieu in 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie (NKC). Het doel is om in 2050 een klimaatneutrale operatie te realiseren. Maar op welke wijze moet de NKC haar leden ondersteunen in deze ambitie? Schuttelaar & Partners consulteerde het veld en formuleerde strategische ontwikkelingsrichtingen. Als klankbord helpt Schuttelaar & Partners nu mee om de beste strategie naar de toekomst te kiezen zodat de uitstoot van broeikasgassen definitief tot het verleden gaat behoren.

Lees meer over deze strategie ›

De buitenwereld naar binnen halen

KeyGene is voorloper op het gebied van zaadveredeling waar technologieën zich razendsnel ontwikkelen en er veel discussie is over de nut en noodzaak. De strategische koers van KeyGene vraagt daarom om reflectie over de kansen en bedreigingen. Schuttelaar & Partners heeft een Klankbord-groep samengesteld, bestaande uit experts, ondernemers, managers en beleidsmakers. Deze adviseert het top-management van KeyGene over ontwikkelingen zoals big data, vertical farming, of het Nederlandse innovatieklimaat. Hierdoor is het topmanagement zich bewust van de ontwikkelingen in de samenleving.

Lees meer KeyGene ›

Holland Bioplastics

De meeste plastics die wij gebruiken zijn gemaakt van aardolie. Sinds een aantal jaren hebben de koplopers in de industrie producten op de markt gebracht die gemaakt zijn van plantaardige materialen. Dat komt goed uit want Nederland wil stevig inzetten op de biobased economy.

Holland Bioplastics is de brancheorganisatie van producenten van biomaterialen als bijvoorbeeld polymelkzuur. Stap voor stap zetten we met deze organisatie het gebruik van plantaardige materialen op de kaart.

Lees meer over deze plantaardige materialen ›

Meer weten?

Edwin Hecker

Managing Partner

Bel +31 6 21 28 88 03 of stuur Edwin een e-mail.