Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Gezond

Uitdagingen in de zorg

In een vitale samenleving is het voor iedereen aantrekkelijk om gezond te leven. Daarnaast moeten we bij ziekte kunnen rekenen op de best mogelijke zorg. We zien dat onze maatschappij steeds meer vraagt om regie over de eigen gezondheid en om aandacht voor een gezonde leefstijl. Tegelijkertijd staat ons zorgsysteem verder onder druk door vergrijzing, chronische ziekten en gezondheidsverschillen.

 

Bijdragen aan duurzame oplossingen

Deze maatschappelijke uitdagingen zijn niet gering. Oplossingen voor deze uitdagingen hebben bovendien vaak directe gevolgen voor grote delen van de bevolking. Precies daarom willen wij onze klanten helpen. Het vinden van draagvlak voor partijen met innovatieve zorgoplossingen is vaak een issue, of het nu om een start-up of om een groot farmaceutisch bedrijf gaat.

 

Kennis en communicatie

Met complexe maatschappelijke en communicatieve uitdagingen weten onze experts wel raad. Elke dag zetten we ons met passie in voor preventie, proberen we gedrag te veranderen, werken we aan een betere samenwerking in de zorgketen en versnellen we medische, technologische en sociale innovatie. Door inhoudelijke kennis van het werkveld te koppelen aan communicatie-expertise maken we het verschil voor onze klanten uit zowel de publieke als private sector.

 

Onze diensten

  • Strategisch beleids- en onderzoeksadvies
  • Communicatie over gezondheidsthema’s
  • Draagvlak creëren voor innovatieve gezondheidsoplossingen
  • Faciliteren van stakeholderdialoog

Jongeren Op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een stichting die samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land streeft naar een gezond gewicht voor jongeren. JOGG focust zich op de omgeving van het kind. JOGG kijkt naar wat thuis de norm is als het gaat om groente eten en wat kinderen in hun trommeltje mee naar school krijgen, of ze wel genoeg bewegen, en of er ook iets gezonds te vinden is op het menu van de lokale sportkantine. 

Lees meer over JOGG ›

Vitaal ouder worden

‘Vitaal ouder worden’ is een project dat wij samen met ‘Alles is gezondheid…’ (AIG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben uitgevoerd. We spraken met stakeholders, waaronder zorgverleners, ouderenbonden, wetenschappers, bedrijfsleven en politiek maar ook met ouderen zelf over of en hoe bestaande activiteiten bijdragen aan de preventie van gezondheidsproblemen. We kunnen concluderen dat er een duidelijke behoefte is aan een maatschappelijk netwerk om preventie en ouderen stevig op de kaart te zetten en lopende activiteiten te verbinden en versterken.

Meer weten over dit project  ›

Ministerie van VWS

Hoe informeer je zoveel mogelijk mensen over het plaatsen van afschrikwekkende foto’s en waarschuwingen op tabaksproducten? Deze vraag zetten wij in opdracht van het Ministerie van VWS om in een publiekscampagne met een simpel en helder concept. De campagne combineert PR-acties met betaalde (online) publiciteit en speelt in op de behoefte van mensen om hun mening online te delen. De campagne werd gelanceerd door staatssecretaris Van Rijn, die de avond voor de ingang van de wetswijziging ook te gast was bij RTL Late Night.

Lees meer over de wijziging tabakswet ›

Meer weten?

Peter Thijssen

Senior Adviseur

Bel +31 (0)6 83490657 of stuur Peter een e-mail.