Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Gezonde zorg

Hoe laten we kinderen in Nederland gezond opgroeien? Hoe verleiden we mensen tot een gezonde leefstijl? Hoe verkleinen we de gezondheidskloof tussen arm en rijk? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen ouder worden, maar ook een goede kwaliteit van leven behouden? Dat zijn de vragen waar Schuttelaar & Partners zich mee bezighoudt. Wij geloven sterk in de kracht van preventie, het creëren van een gezonde omgeving en het belang van innovatieve technologie.

Een gezonde omgeving voor jong en oud

Hoewel de levensverwachting in Europa blijft stijgen, stijgt de gezonde levensverwachting veel langzamer. Het aantal jaren dat ouderen tobben met chronische aandoeningen of volledig hulpbehoevend zijn, neemt toe. Dat dit niet altijd nodig is, blijkt uit de grote verschillen in gezonde levensverwachting tussen arm en rijk. Het is duidelijk dat leefstijlkeuzes, naast genetica en omgeving, een belangrijke rol spelen bij gezondheid. Dit kenschetst het complexe werkveld. Veel actoren, veel informatie en veel verschillende belangen. Kortom een stevige uitdaging op weg naar een meer duurzame en gezondere wereld.

 

Voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe helpen we mensen, van jong tot oud, de gezonde keuze te maken? Welke rol spelen omgevingsfactoren? Vanuit onze expertise op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl zijn wij betrokken bij initiatieven, programma’s en organisaties die zich richten op het verbeteren van gezondheid en kwaliteit van leven, op verschillende niveaus en bij verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan vitale medewerkers op de werkvloer. 

 

Tegelijkertijd zien we dat technologische innovaties in de levenswetenschappen een grote invloed hebben op gezondheid. Nieuwe ontwikkelingen binnen het geneesmiddelenonderzoek en baanbrekende inzichten in fundamenteel en toegepast onderzoek vergroten de kans op genezing en een goede kwaliteit van leven. Ook de ICT rukt op in de gezondheidszorg: e-consults, gezondheids-apps, e-health monitoring et cetera. Legio techniek waar zowel de samenleving als de gezondheidsprofessional iets mee moet. Dat is niet altijd makkelijk. Het vinden van draagvlak voor partijen met innovatieve zorgoplossingen is ook vaak een issue, of dat nu een start-up is of een groot farmaceutisch bedrijf. Met dergelijke complexe maatschappelijke en communicatie-uitdagingen weten de experts van Schuttelaar & Partners wel raad. Alleen door inhoudelijke kennis van het werkveld te koppelen aan communicatie-expertise, maken we het verschil voor onze klanten uit zowel de publieke als private sector.

Jongeren Op Gezond Gewicht

In Amsterdam kampt bijna 10% van de kinderen met ziekelijk overgewicht. Dergelijke cijfers zijn voor een samenleving natuurlijk onacceptabel. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Wij werken samen met JOGG op onze expertises als sociale marketing, publiek private-samenwerking en relatiemanagement om impact te genereren. 

Lees meer over JOGG ›

Vitaal ouder worden

‘Vitaal ouder worden’ is een project dat wij samen met ‘Alles is gezondheid…’ (AIG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben uitgevoerd. We spraken met stakeholders, waaronder zorgverleners, ouderenbonden, wetenschappers, bedrijfsleven en politiek maar ook met ouderen zelf over of en hoe bestaande activiteiten bijdragen aan de preventie van gezondheidsproblemen. We kunnen concluderen dat er een duidelijke behoefte is aan een maatschappelijk netwerk om preventie en ouderen stevig op de kaart te zetten en lopende activiteiten te verbinden en versterken.

Meer weten over dit project  ›

Health-Holland

Health-Holland (Topsector Life Sciences & Health) stimuleert innovatie in de Life Sciences & Health sector en speelt een verbindende rol tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Zo draagt de topsector bij aan vitale burgers in een gezonde economie. Wij hielpen het topteam en het uitvoerend bureau met strategisch advies en ontwikkelden verschillende communicatie-uitingen, zoals de Health-Holland Updates, de HTML5-nieuwsbrief ‘Year in Review’ en de website Health-Holland Portal.

Lees meer over deze portal ›

Internationaal farmaceutisch bedrijf

Wist je dat er de afgelopen jaar bijna 1 miljoen berichten over kanker zijn uitgestuurd via social media? De tijd dat patiënten, verzekeraars, gezondheidsprofessionals en de overheid met elkaar in achterkamers communiceren is voorbij. Iedereen heeft een mening en een online platform om deze te uiten! Daarom is wederzijdse interactie met de belangrijkste stakeholders op social media niet meer weg te denken, ook in de zorgsector.

Lees meer over dit project

Meer weten?

Edwin Hecker

Managing Partner

Bel +31 6 21 28 88 03 of stuur Edwin een e-mail.