Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Duurzame landbouw

Nieuwe duurzaamheidssprong

Van de Nederlandse landbouw wordt een nieuwe duurzaamheidsprong gevraagd. De landbouw van de toekomst is klimaatvriendelijk en beter bestand tegen klimaatverandering. Ze draagt aantoonbaar bij aan de biodiversiteit en dierenwelzijn, is in toenemende mate circulair en minder afhankelijk van chemische bestrijdingsmiddelen. Maatschappelijke waardering voor een duurzame landbouw staat voorop die zich ook moet vertalen in een eerlijke prijs die boeren krijgen voor hun producten.
 

Werken aan de nieuwe landbouw

Wij helpen onze klanten de landbouw van de toekomst te realiseren. Samen werken wij aan het beter sluiten van kringlopen, het realiseren van klimaatdoelen, het onafhankelijker worden van chemische gewasbescherming en het realiseren van een natuur-inclusievere landbouw. Vervolgens helpen wij bij het creëren van extra marktwaarde en maatschappelijke waardering voor deze duurzaamheidsprestaties.
 

Kennis en passie

Ons team van landbouw-, milieu-, natuurexperts en communicatieprofessionals staat middenin de samenleving. De combinatie van een brede oriëntatie, diepgaande vak- en sectorkennis en grote maatschappelijke betrokkenheid maakt ons resultaatgerichte aanpakkers. Ons wijdvertakte netwerk zorgt ervoor dat we doelgericht partijen bij elkaar weten te brengen om zaken in gang te zetten.

 

Onze diensten

  • Strategisch beleids- en onderzoeksadvies
  • Faciliteren implementatie in de boerenpraktijk
  • Communicatie over verduurzaming landbouw

Ministerie van LNV

De landbouw heeft de opdracht gekregen om de emissie van broeikasgassen voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen. Om de uitstoot aan te pakken, heeft het ministerie een versnellingsimpuls gegeven aan een pakket van onderzoeksactiviteiten. 

Wij zorgen voor de communicatie rondom dit onderzoek, en werken zo aan meer kennis over methaanuitstoot, en praktische, rendabele oplossingen voor de veehouderij. 

Meer over ons werk voor het Ministerie van LNV › 

Topsector Agri & Food

De Nederlandse Agrofoodsector is mondiaal toonaangevend. Er is een impuls nodig om zoveel mogelijk te komen tot klimaatneutrale, robuuste productiesystemen. Onderzoek is vereist om inzicht te verschaffen in de mogelijkheden voor reductie van uitstoot van broeikasgassen. De topsector Agri & Food vroeg ons om een Onderzoeks- en Innovatieagenda Klimaatneutrale Voedselproductie op te stellen.

Lees meer over de Onderzoeks- en Innovatieagenda › 

Internet of Food & Farm

Het Internet of Food and Farm, ook wel IoF2020 genoemd, is een project dat door de Europese Unie wordt gefinancierd.

IoF2020 wil de toepassing van het internet of things in de Europese agri-food sectoren stimuleren en vroeg ons om samen te werken aan de visuele identiteit, de communicatie en het up-to-date houden van de stakeholders. 

 

Meer informatie over ons werk voor IoF2020 › 

Meer weten?

Ronald Hiel

Managing Partner

Bel + 31 6 53 74 37 87 of stuur Ronald een e-mail.