Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Circulaire verpakkingen

Sluit de kringlopen

We staan als samenleving voor de uitdaging om zowel andere grondstoffen te gebruiken als grondstoffen anders te gebruiken. Want de afvalberg groeit en het klimaat verandert, terwijl tegelijkertijd de grondstoffen uitgeput raken. Er is daarom een systeemverandering nodig naar een economie waarin de kringlopen zijn gesloten. 

 

In een transitie proberen organisaties een nieuwe positie te verwerven in een veranderend krachtenveld. Wij kennen het politieke speelveld en de beleidsvorming, waardoor we kunnen helpen met het agenderen van onderwerpen. Met behulp van inhoudelijke expertise op het gebied van materials, klimaat, duurzaam inkopen en sharing economy kunnen we technische dossiers vertalen in heldere communicatie. Daarnaast geven we o.a. strategisch advies en doen we onderzoek naar grondstofstromen. 

 

Een verpakkingsstrategie is essentieel

Gedreven door maatschappelijke trends en beleid stellen consumenten en detailhandelaars steeds meer eisen aan de milieuaspecten van verpakkingen. Ze moeten zo min mogelijk materiaal bevatten, licht en compact zijn voor optimaal transport, recyclebaar binnen de beschikbare sorteer- en verwerkingssystemen, uitzicht bieden op de inzet van niet-fossiele grondstoffen, enzovoort.

 

Tegelijkertijd doet dat niets af aan de verwachtingen ten aanzien van de functionaliteit, aantrekkelijkheid, informatievoorziening, (voedsel-/kinder-)veiligheid en gebruiksgemak. Verpakkingen die vandaag prima zijn, kunnen morgen als verouderd gelden en overmorgen niet meer worden geaccepteerd. Een forse uitdaging voor producenten.

 

Een goede verpakkingsstrategie, rekening houdend met wensen en verwachtingen van interne en externe stakeholders, is daarom vaak minstens zo belangrijk als de strategie rond het verpakte product. Wij helpen uiteenlopende klanten uit de FMCG-sector bij het ontwikkelen van die strategie.  

 

Onze diensten

  • Quickscan voor verpakkingsmaterialen
  • Onderzoek ten aanzien van recyclebaarheid van materialen     
  • Communicatie over verduurzaming verpakkingen
  • Optimalisatieslagen rondom (transport)verpakkingen- en processen

 

Gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons

Stichting HEDRA, de Nederlandse brancheorganisatie van drankenkartonproducenten, stimuleert de gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland. Schuttelaar & Partners verzorgt hiervoor de communicatie-activiteiten. Via de website, nieuwsbrieven en excursies naar een papierrecyclingfabriek informeren we gemeenten, beleidsmakers, ketenpartners en consumenten over de laatste ontwikkelingen.

Lees meer over ons werk voor deze stichting › 

Campagne Zuivelpak

Zuivelpak is een campagne waarbij de consument geïnformeerd wordt over de verduurzaming van zuivelpakken. Hierbij kregen het gebruik van natuurlijke grondstoffen en het tegengaan van voedselverspilling veel aandacht. De campagne startte in 2017 en kreeg in 2018 en 2019 een vervolg. In 2019 ligt de focus op recycling. 

 

Lees meer over de campagne › 

Meer weten?

Suzanne van der Pijll

Managing Partner

Bel 070 318 44 44 of stuur Suzanne een e-mail.